Новини
Тук може да видите последните новини (Съобщения, Заповеди и др.), свързани с нашето училище.
За да прочетете цялата новина, изберете Прочети.

Нова електронна поща
Уведомяваме Ви, че считано от 21.04.2023 г. електронната поща на ОУ "Св. Кл. Охридски", с....

Прочети
Обучение с електронни ресурси
Р е с у р с и: Нашата Фейсбук Група https://znamogika-school.weebly.com https://znamogik...

Прочети
Извънредно положение
Уважаеми ученици, родители! Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Републи...

Прочети
[1]

 
 

А к т у а л н о

 
 
Нова електронна поща
Уведомяваме Ви, че считано от 21.04.2023 г. електроннат...

Прочети
Обучение с електронни ресурси
Р е с у р с и: Нашата Фейсбук Група https://zn...

Прочети
Извънредно положение
Уважаеми ученици, родители! Във връзка с обявеното и...

Прочети