Нашите учители
В екипа сме се събрали квалифицирани и можещи преподаватели. Целта ни е да предадем нашия опит на всички.


СнимкаИменаИнформация
1.Class LogoМергюл Хюсеин Юмерова
Директор
Мергюл Юмерова е завършила ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност ПУНУП- Бакалавър, Психология - Магистър
2.Class LogoСтанислава Георгиева Младенова
Начален учител
Завършила ШУ "Еп. К. Преславски " І специалност - НУПЧЕ -Бакалавър 2012 г. ІІ специалност - Иновационни технологии в предучилищното и начално образование - Магистър 2014 г. ПКС - V степен
3.Class LogoЛюдмила Петкова Михайлова
Старши учител по Български език и литера
Завършила ШУ "Еп. К. Преславски" през 2003 г. - Бакалавър специалност Български език литература и Руски език. През 2005 г. завършва Магистратура - Социална педагогика.
4.Class LogoШермин Халид Талиб
Учител по Биология и здравно образование
Завършила висше образование с образователно-квалификационна степен "Магистър" през 2003 г.в ШУ "Еп. К. Преславски" І специалност- Биология и химия ІІ специалност - Физическо възпитание и спорт в училище- " Магистър"
5.Class LogoЙорданка Тодорова Радева
Ресурсен учител І-VІІклас
Завършила висше образование с образователно-квалификационна степен "Бакалавър"през 2013 г.в ШУ "Еп. К. Преславски", специалност "Специална педагогика" Повече Заедно! Най-добрата връзка не е тази, която свързва идеалните хора, а онази, при която всеки се научава да живее с недостатъците на другите и да признае техните качества" - равен старт в живота за всяко дете!
[1] 2 3

 
 

А к т у а л н о

 
 
Нова електронна поща
Уведомяваме Ви, че считано от 21.04.2023 г. електроннат...

Прочети
Обучение с електронни ресурси
Р е с у р с и: Нашата Фейсбук Група https://zn...

Прочети
Извънредно положение
Уважаеми ученици, родители! Във връзка с обявеното и...

Прочети