ЛогоИзвънредно положение
Публикувал: ДиректорДата: 16.03.2020 г.Видяно: 761 път(-и)

Уважаеми ученици, родители!

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, Ви уведомяваме, че от 16.03.2020 г. до 29. 03.2020г. учебни занятия в Основно училище “Свети Климент Охридски” няма да се провеждат.

Обучението ще се осъществява от разстояние с електронни ресурси. Създадени са виртуални класове - групи във вайбър и мейсинджър от класните ръководители и учителите по предмети. С цел по-добра комуникация и за да не изостават учениците с учебния материал трябва всеки да бъде в акаунта си в 9:00 ч. и да следва стриктно указанията на преподавателите, които ще регламентират кои електронни платформи и ресурси ще се ползват по дадения предмет в паралелката.

Уважаеми ученици,

Поддържайте обучителната си активност, като следвате указанията на учителите, изпълнявате поставените задачи и се упражнявате върху преподадените уроци. Ограничете максимално достъпа си до обществени места, освен ако не е наложително. Избягвайте физически контакт с Вашите съученици и други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства. Уважаеми родители,

Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. Подкрепяйте, мотивирайте и контролирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им от техните учители. От 16 март 2020 г. стартираме с прилагането на различни форми на обучение от разстояние при следване на предметите от седмичното разписание за деня. Начало на занятията за всички класове 9.00 часа. Продължителността на часовете в първи и втори клас е 20 минути, за всички други ученици от трети до седми клас е 30 минути, с кратки почивки от 10 минути както следва:

Първи и втори клас:

 • 1 час – 9:00 – 9:20;
 • 2 час – 9:30– 9:50;
 • 3 час – 10:00- 10:20;
 • 4 час – 10:30 - 10:50;
 • 5 час – 11:00 - 11:20.

Трети-седми клас

 • 1 час – 9:00 – 9:30;
 • 2 час – 9:40 – 10:10;
 • 3 час – 10:20 – 10:50;
 • 4 час – 11:00– 11:30;
 • 5 час – 11:40– 12:10;
 • 6 час – 12:20– 12:50;
 • 7 час – 13:00– 13:30.

За първи и втори клас, имайки предвид възрастовите особености на учениците, както и някои специфики от чисто технически характер (притежание на собствено компютърно устройство, както и умения за работа с него ) би следвало комуникацията между учител и ученик да е със съдействието на родител. За тази възрастова група техните преподаватели ще качват учебни материали във времеви интервал между 9.00 ч. и 11:30 часа. След това ще консултират и проверяват предадените работи. От 16 март 2020г. родителите и учениците ще получават допълнителни указания за провеждане на обучения от всеки учител. Изправени сме пред ново предизвикателство, но най-важното е да запазим спокойствие и да бъдем отговорни към себе си и близките си. Ако семейството няма възможност за работа с компютър, то комуникацията с учителя (какви задачи да изпълнява детето, както и какво и откъде да чете) може да се осъществява и по телефона.

Заедно ще се справим! Никой от нас не може без другия! Бъдете здрави!

Снимка
 
 

А к т у а л н о

 
 
Нова електронна поща
Уведомяваме Ви, че считано от 21.04.2023 г. електроннат...

Прочети
Обучение с електронни ресурси
Р е с у р с и: Нашата Фейсбук Група https://zn...

Прочети
Извънредно положение
Уважаеми ученици, родители! Във връзка с обявеното и...

Прочети